Từ điển chữ Hán là ứng dụng thiết yếu với những người học chữ Hán!

Bắt đầu ngay!

Khám phá ngay những điều độc đáo!

Từ điển chữ Hán đã có mặt trên tất cả nền tảng phổ biến! Tải về ngay để trải nghiệm!

Nội dung phong phú, tính năng đa dạng


Tra từ

Tra từ bằng nhiều phương pháp: chữ Hán, phiên âm, bộ thủ, thành phần chữ, viết tay...

Giải nghĩa

Giải nghĩa đầy đủ, chi tiết, hướng dẫn cách viết, phân tích thành phần, tự nguyên tự hình...

Đồng bộ

Đánh dấu các chữ đang học và đồng bộ xuyên suốt các thiết bị bằng tài khoản Facebook

Tuỳ biến

Tuỳ biến đa dạng: chế độ sáng/tối, tăng/giảm kích thước chữ, tốc độ viết chữ, giọng phát âm...

Bắt đầu
ngay bây giờ!

Tải về ngay!

Theo dõi chúng tôi trên